Classes particulars

Les classes particulars estàn dirigides a alumnes amb alguna necessitat específica o que vulguin accelerar el seu ritme d’aprenentatge del anglès. Poden ser classes individuals o en grups reduïts.


Metodologia

Les classes es dissenyen d’acord amb les necessitats del client, de manera que no hi ha dos cursos iguals. Però la nostra metodologia és sempre la mateixa: proposem activitats interessants i variades que cobreixen les quatre habilitats lingüístiques bàsiques: comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita (speaking, reading, listening, writing), tot incidint en les àrees d’interès específic de l’alumne. El nostre mètode emfatitza la comunicació relaxada i natural, i per aconseguir-ho posem a l’abast dels alumnes les eines necessàries per assolir els seus objectius lingüístics.


Control del progrés de l’alumne:

Es fa un seguiment exhaustiu de cada alumne mitjançant l’avaluació continuada del professor, i se’n transmeten els resultats als coordinadors del departament a les reunions periòdiques que es duen a terme. Aquest seguiment i coordinació permeten adaptar els programes i els continguts segons la situació. Regularment, s’elaboren informes basats en l’avaluació del progrés de cada alumne, la seva participació a classe i la seva fitxa d’assistència.


Cancel·lació de classes:

En el cas que l’empresa cancel·li una classe, haurà d’informar al British American Institute amb 24 hores d’antelació (o el divendres, si la classe és un dilluns). Es podrà acordar una nova cita per recuperar aquestes classes, si bé aquesta flexibilitat es pot veure limitada en ocasions pels compromisos del professor. Si es tracta d’una cancel·lació de diverses classes seguides, en cada cas s’acordarà la solució més escaient.

IDIOMES

 • Anglès
 • Català
 • Francès
 • Espanyol
 • Alemany
 • Italià

CLASSES

 • Individuals o en grup
 • Dissenyades per adaptar-se a les vostres necessitats
 • A l’empresa o al nostre centre
 • Flexibilitat d’horaris i de durada dels cursos
 • Avaluació contínua i informes sobre cada alumne
 • Tots els nivells
 • Preparació per als exàmens oficials (Cambridge, BEC, TOEFL, etc.)

Som una parella de mes de 50 anys que volíem estudiar anglès pràctic. BAI ens va oferir  classes personalitzades  i va ser just el que necessitàvem. Estem molt contents amb el nostre professor que ens fa unes classes de conversa dinàmiques, amenes, molt interessants i amb molt bon resultat. Ens motiva comprovar com cada dia en sabem més.

AlumnesClasses particulars

Obrir xat
Et podem ajudar?