Intensius estiu

Aquest estiu et donem l’oportunitat de continuar aprenent anglès

Preparació exàmen FCINTENSIU630€

First Certificate (FC)
Convocatòries exàmens: juliol, agost i setembre
Alumnes: Mínim 8. Llibres no inclosos
Dilluns a Divendres (opció d’horaris):
Matí: 9h a 13h
Tarda: 16h a 20h
Nit: 18:00 a 22:00h

INFORMA'T

Preparació exàmen CAEINTENSIU630€

Advanced (CAE)
Convocatòries exàmens: juliol, agost i setembre
Alumnes: Mínim 8. Llibres no inclosos
Dilluns a Divendres (opció d’horaris):
Matí: 9h a 13h
Tarda: 16h a 20h
Nit: 18:00 a 22:00h

INFORMA'T

Preparació exàmen IELTSINTENSIU320€

General Training / Academic Test Preparation (IELTS)
Convocatòries exàmens: juliol i agost
Alumnes: Mínim 8. Llibres no inclosos
Dilluns a dijous (opció d’horaris):
Matí: 10h a 12h
Tarda: 19h a 21h

INFORMA'T

Cursos nensDE 10 A 13 ANYS195€

Del 27 de Juny al 23 de Juliol
Dilluns / Dimecres / Divendres – de 9h a 12h
Alumnes: Mínim 8
Llibres no inclosos

INFORMA'T

IntensiusTOTS ELS NIVELLS590€

Del 27 de Juny al 23 de Juliol
Alumnes: Mínim 6
Dilluns a Divendres (opció d’horaris):
Matí: 9h a 13h
Tarda: 16h a 20h
Nit: 18:00 a 22:00h

INFORMA'T

ConversaTOTS ELS NIVELLS160€

Del 27 de Juny al 23 de Juliol
Dilluns i dimecres o dimarts i dijous
17h a 19:30h o 19:15h a 21:45h
Alumnes: Mínim 4 – Màxim 8

INFORMA'T