Pre-juniors

PRE JUNIOR 1 (6-7 anys) i PRE JUNIOR 2 (8-9 anys)

Els nostres cursos estan especialment dissenyats per despertar l’interès en l’anglès, així com per ajudar als nens a sentir-se còmodes i confiats amb l’aprenentatge de l’idioma. L’avaluació contínua es realitza durant tot el curs a través d’informes de progrés que són enviats tres vegades a l’any i també a través de la comunicació regular entre el professor i els pares.

El nostre equip de professors està altament qualificat, experimentat i amb un nivell natiu de l’idioma, i que estan en contínua formació per assegurar-se que el seu fill rebi el millor ensenyament de l’idioma anglès. L’èmfasi al nostre programa de pre-junior és involucrar als estudiants amb la seva primera experiència en una aula mitjançant la introducció de vocabulari, expressions bàsiques, i les estructures i temps verbals simples. Els nens aprendran a comunicar-se de forma natural en anglès juntament amb el seu professor i els seus companys de classe en un ambient creatiu i agradable.

El material que utilitzaran a classe els estudiants ha estat creat especialment per nosaltres (tenint en compte la seva edat, interessos i nivell). Cada mes, els estudiants rebran un quadern que explorarà un nou tema i la gramàtica i vocabulari està acuradament dissenyada per treballar cada tema. Cada activitat té una durada d’entre 5 i 10 minuts perquè els estudiants romanguin motivats durant tota la lliçó.

 • Màxim de 10 alumnes per classe.
 • Aules recentment equipades amb ordinadors portàtils i projectors.
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques a través de:
  • Quaderns
  • Materials de suport
  • Contes
  • Jocs
  • Cançons
  • Petites presentacions i obres de teatre

HORARIS

Dill / Dc 17:45 – 18:45h
Dim / Dij 17:45 – 18:45h

Com puc saber el meu nivell d’anglès?

Els estudiants seran col·locats en aquests nivells segons l’edat, tret que un estudiant tingui un nivell superior o inferior al barem establert. Hi haurà activitats addicionals i variacions integrades en cada lliçó per atendre als diferents ritmes d’aprenentatge dels estudiants. D’aquesta manera, som capaços de tenir un grup mixt d’edat que funciona sense problemes.

Els nostres fills es troben be amb els professors i el personal de recepció i sempre van contents a les classes.

PareAnglès Pre-Junior

Molts pares trobem l’escola BAI una escola familiar on sabem que els nostres fills estan be i on aprenen l’anglès en grups reduïts i creiem que això facilita el seu aprenentatge. Aquesta familiaritat també facilita la comunicació entre l’escola i les famílies i això es d’agraïr.

PareAnglès Pre-Junior

Obrir xat
Et podem ajudar?