Accessibilitat

Accessibilitat
Roser Morgado Gutiérrez de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al portal www.baimataro.com

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment accessible conforme amb l’RD 1112/2018 de 7 de setembre, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
Càrrega desproporcionada

No aplica.
El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Arxius ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
Serveis de mapa i cartografia en línia.
Continguts de tercers.
Preparació de la present declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 14 de Juny de 2023 i està basada en l’avaluació duta a terme per CREARTS ESTUDIO CREATIVO SL

La data de l’última revisió ha estat el 14 de Juny de 2023.

Observacions i dades de contacte
Si detecta que algun contingut d’aquest lloc web no és accessible o si té algun dubte en relació amb l’accessibilitat d’aquest lloc web, pot comunicar-lo:

A través de www.baimataro.com/contacte, utilitzant el formulari de contacte que la web posa a la seva disposició.

Procediment d’aplicació
Es posarà en marxa un procediment d’aplicació adequat i eficaç al qual ha de recórrer-se en cas que la resposta a la comunicació o a la sol·licitud sigui insatisfactòria.

Contingut opcional
Compliment del nivell AA (doble-A) en les Pautes d’Accessibilitat, recomanades del W3C.

Totes les pàgines d’aquest lloc web compleixen amb les Pautes d’Accessibilitat o Principis Generals de Disseny Accessible establertes del W3C.

El disseny visual s’ha realitzat sota la recomanació del W3C. sobre les Fulles d’Estil en Cascada, Nivell 3 (CSS3). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d’estil, el contingut de la web continua sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

Grandària del text

El disseny accessible d’aquest lloc web permet que l’usuari pugui triar la grandària del text que li convingui. Aquesta acció pot dur-se a terme de diferents maneres segons el navegador que s’utilitzi o pot utilitzar directament els controls A+ i a- proporcionats en les pàgines detalli.

Navegador Acció a realitzar

Explorer Veure > Grandària del text
Firefox Veure > Grandària
Chrome Icona clau anglesa > Opcions > Avançada > Contingut web > Grandària font
Safari Visualització > ampliar/reduir
Opera Veure > escala

Una altra manera de modificar la grandària de text és utilitzar les dreceres de teclat definits en els navegadors, en particular la combinació de tecles CTRL i + per a augmentar la grandària del text, i CTRL i – per a reduir-lo és comú per a la majoria dels navegadors.