INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: ROSER MORGADO GUTIERREZ
NIF: 38.807.715-E
L’informem que les seves dades identificatives i els continguts en els correus electrònics i fitxers adjunts, poden ser incorporats a les nostres bases de dades amb la finalitat d’informar per qualsevol mitjà electrònic, de mantenir relacions professionals i / o comercials i, que seran conservats mentre es mantingui la relació.
Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se al correu emissor o a les dades postals: La Riera, 22 1er, 08301 Mataró. Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si és el cas, pot ser confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS.

Responsable: ROSER MORGADO GUTIERREZ
NIF: 38.807.715-E
Le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos y ficheros adjuntos, pueden ser incorporados a nuestras bases de datos con la finalidad de informarle por cualquier medio electrónico, de mantener relaciones profesionales y/o comerciales y, que serán conservados mientras se mantenga la relación.
Si lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose al correo emisor o a los datos postales: La Riera, 22 1er, 08301 Mataró Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, puede ser confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado.

Obrir xat
Et podem ajudar?